Thursday, January 14, 2010

بیانیه ی اساتید دانشکده ی فیزیک دانشگاه تهران

انا لله و انا الیه راجعون

به نام خدا

دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه تهران طی یک حادثه‌ی تروریستی دانشمندی عالیقدر و استادی ارزشمند را از دست داد. دکتر مسعود علیمحمدی استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تهران در رشته‌ی فیزیک نظری بوده‌اند. ایشان تحقیقات برجسته‌ای در زمینه‌ی کیهانشناسی نظری دارند و انتساب ایشان به فعالیتهای غیر مرتبط با رشته تخصصی ایشان مورد تایید نیست.

با رفتن او موجی از اندوه در بین دانشجویان و همکاران و کارمندان دانشکده و دانشگاه بوجود آمده است. ضمن محکوم کردن این فاجعه ناگوار از مسئولین ذی ربط مصرانه انتظار داریم تا تمام جوانب این حادثه تروریستی مورد بررسی قرار گیرد.

دانشکده فیزیک دانشگاه تهران قویا معتقد باید تحقیقات جدی در مورد انگیزه های ترور وحشیانه ایشان به عمل آید و مسببین به سزای این عمل ننگین خود برسند.

اساتید دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

No comments:

Post a Comment